평화

 

Privacy Policy


De AGV (wet op privacy) is in mei 2018 ingevoerd. Dit wil zeggen dat bedrijven, stichtingen en verenigingen alle informatie die zij beheren over cliënten, leden en donateurs op de juiste wijze bewaren en opslaan.

TAP wil u op de hoogte brengen dat zij de gegevens niet in het openbaar bekend maken zonder uw toestemming.

De gegevens worden zodanig opgeslagen dat er een beperkte toegang is alleen voor bestuur en de ITF Royal Dutch.

Mochten er toch gegevens ongewenst naar buiten komen zal een TAP bestuurslid deze eerst onderzoeken en daarna de instantie op de hoogte brengen dat er gegevens zijn gelekt.

  • ledenlijst, de  gegevens die bewaard worden zijn naam, achternaam, adres, geboortedatum, email en telefoonnummer.
  • ledenlijst wordt eens per jaar doorgezonden aan de bond ITF Royal Dutch.
  • voor uitslagen en foto's waarbij de namen bekend gemaakt worden zal na een schriftelijk goedkeuren geplaatst worden.
  • foto's en video's zullen uitsluitend gebruikt worden voor PR doeleinden (social media, de krant)