평화

 

Financiële hulp voor ouders met een klein budget

 

 Financiële hulp voor uw kind(eren) aan de sportclub

Twee van de 96 lokale leergeldstichtingen zitten in Nijmegen en in 2 stromenland. 
Wat leergeld nu precies voor u kan betekenen kunt u vinden op de website:

Voor aanvraag Nijmeegse jeugd tot 18 jaar  https://www.leergeldnijmegen.nl

Voor aanvraag Beuningse jeugd tot 18 jaar  https: //www.beuningen.mijnkindpakket.nl

Steeds meer kinderen kunnen in Nederland door financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.  Zij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.