평화

 

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen kunnen in Nederland door financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen.  Zij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 


Leergeld Nijmegen

Een van de 96 lokale leergeldstichtingen is Stichting Leergeld Nijmegen. Dit is een van de grootste leergeldstichtingen in Nederland. In de gemeente nijmegen worden bijna 3000 kinderen financieel ondersteund, waardoor zij net als alle andere kinderen kunnen meedoen. 

Wat leergeld nu precies voor u kan betekenen kunt u vinden op de website
https://www.leergeldnijmegen.nl